นักวิจัย”ม.มหิดล”สุดเจ๋ง!! พบพืช 6 ชนิดใหม่ของโลก

    เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ และนักวิจัยของพิพิธภัณฑ์พืชแห่งภาคตะวันตก มหาวิทยาล อ่านต่อ...

What People Say’s

  • Where are many variations of passages of Ipsum available but the randomise words which don't look even slightly believable. there isn't anything hidden when looking desktop you need to be sure there isn't anything publishing packages in the middle of generators.

    ศาสตราจารย์ ดร. ศันสนีย์ ไชยโรจน์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
  • There are many variations of passages of Ipsum available but the randomise words which dont look even slightly believable. there isnt anything hidden when looking desktop you need to be sure there isnt anything publishing packages in the middle of generators.

    ศาสตราจารย์คลินิก นพ. อุดม คชินทรอธิการบดี