25เม.ย. 59

เปิดตัว "วัคซีนไข้เลือดออก" เข็มแรกของโลก....!!